Zapraszamy dzieci przedszkolne do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Menu

Więcej aktualności

Wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej

„Jeśli  chcesz, aby  Twoje  dzieci  były  inteligentne – czytaj  im  bajki. Jeśli  chcesz, aby  były  bardziej  inteligentne – czytaj  im  więcej  bajek”. (Albert Einstein)  

Wizyta Policji

8 maja nasze przedszkole odwiedziła policja. Panie z policji przeprowadziły zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w domu i w przedszkolu. Wytłumaczyły dzieciom jak należy

Zajęcia edukacyjne z leśniczym

29.04 odwiedziła naszych przedszkolaków pani Kasia z Nadleśnictwa w Turawie. Spotkaliśmy się w parku za Ochotniczą Strażą Pożarną w Bierdzanach gdzie dzieci musiały wykonać odpowiednie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Wiosenna łąka”

Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierdzanach.

 1. Cele konkursu:
 • ukazanie piękna majowej przyrody;
 • rozbudzanie zainteresowań światem roślin i zwierząt;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej
 1. Zasady konkursu:
 1. Czas trwania konkursu: 12.05.2023r. – 25.05.2023r.
 2. Uczestnicy: dzieci uczęszczające do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Bierdzanach.
 3. Wymagania techniczne:
 1. format pracy: A3 lub A4,
 2. technika dowolna, płaska lub przestrzenna
 3. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko dziecka – autora pracy,

wiek dziecka – autora pracy,

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

 1. Wykonaną pracę należy przekazać wychowawcy grupy do dn. 25.05.2023 r.
 2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
 3. Kryteria oceny:

– zgodność z tematem,

– oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

– estetyka i staranność wykonania.

 1. Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienia dla uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I: 3-4 latki; grupa II: 5-6 latki .
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2023 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

10.Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika oraz prezentację pracy na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach.

 1. Uwagi końcowe:

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów i przechodzą na własność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej: zspbierdzany.pl

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: Joanna Polaszczyk, Sandra Bittner

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I WENY TWÓRCZEJ

Skip to content