Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r.

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1211)

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku w szkole ZSP w Bierdzanach są:

2 XI 2023 r.,  3 XI 2023 r., 22 XII 2023 r., 2 I 2024 r.,

29 IV 2024 r., 30 IV 2024 r., 2 V 2024 r.  i  31 V 2024 r.


		
Skip to content