Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku w PSP Bierdzany są:

31 X 2022 r.,  2 V 2023 r., 4 V 2023 r., 5 V 2023 r.,

23 V 2023 r., 24 V 2023 r., 25 V 2023 r.  i  9 VI 2023 r.

oraz zgodnie z art. 74 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967) –

14 X 2022 r.


		
Skip to content