Nauczyciele

1. Ewa Gancarz dyrektor szkoły

fizyka, matematyka

2. Małgorzata Basaj biologia
3. Sandra Bittner nauczyciel wspomagający
4. Urszula Ejsmont język polski
5. Ewa Grzelka religia, język angielski
6. Beata Kocik-Kacy edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
7. Alicja Janecka logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju
8. Aneta Lewicka wychowanie przedszkolne
9. Iwona Łabaza edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia korekcyno – kompensacyjne
10. Katarzyna Margos język angielski, informatyka, świetlica
11. Małgorzata Matysek matematyka
12. Regina Olszok wychowanie przedszkolne
13. Agnieszka Pałos historia, geografia, wos, muzyka, plastyka, świetlica
14. Aleksandra Pancerz wychowanie fizyczne, logopedia
15. Barbara Pikos język niemiecki, chemia,  terapia pedagogiczna
16. Mariola Podbrożny  pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
17. Joanna Polaszczyk pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie przedszkolne, nauczyciel bibliotekarz, świetlica
18. Sabina Wiecha  edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Skip to content