Nauczyciele

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa
1. Ewa Gancarz dyrektor szkoły

fizyka, matematyka

2. Sandra Bittner nauczyciel wspomagający, język niemiecki
3. Agnieszka Bul biologia
4. Urszula Ejsmont język polski, biblioteka
5. Daria Frencek wychowanie przedszkolne
6. Anna Gancarz psycholog
7. Ewa Grzelka religia, język angielski
8. Alicja Janecka logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju
9. Aneta Lewicka wychowanie przedszkolne
10. Iwona Łabaza edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyno – kompensacyjne, świetlica
11. Małgorzata Matysek matematyka
12. Agnieszka  Mocigemba świetlica
13. Regina Olszok wychowanie przedszkolne
14. Agnieszka Pałos historia, geografia, muzyka, plastyka, świetlica
15. Aleksandra Pancerz wychowanie fizyczne, logopedia
16. Barbara Pikos język niemiecki, chemia, technika, terapia pedagogiczna, świetlica
17. Joanna Polaszczyk edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
18. Sabina Wiecha wychowanie do życia w rodzinie
19. Barbara Wrońska  pedagog szkolny
Skip to content