Procedura postępowania z chorym dzieckiem obowiązująca w Przedszkolu w Bierdzanach

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa
1. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie zdrowe dzieci.

2. W placówce nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych wobec wychowanków oraz nie podaje się leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrektora lub nauczyciela, a po każdej chorobie zakaźnej przedkłada się zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do placówki.
4. Dyrektor lub nauczyciel umieszcza informację o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną na tablicy ogłoszeń.
5. Gdy dziecko jest chore i musi poczekać na odbiór przez rodziców w przedszkolu, należy w przedszkolu:
– zapewnić dziecku zainteresowanie
– w miarę możliwości zapewnić izolację od pozostałych dzieci,
– umożliwić położenie się na leżaku i przykrycie, gdy dziecko komunikuje taką potrzebę,
– zapewnić możliwość napicia się świeżej wody lub herbaty.

Skip to content