Historia szkoły w Bierdzanach

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

Szkoła w Bierdzanach istniała już w XVIII w. Początkowo był to stary, drewniany budynek. Uczęszczało do niej 149 uczniów, pracował jeden nauczyciel i pomocnik nauczyciela. Nadzór nad placówką sprawował inspektor z Opola.

W 1900 r. do szkoły uczęszczało 186 uczniów. Nauka odbywała się w trzech klasach.

W 1911 r. był to budynek parterowy kryty gontem, w którym uczyło się już 236 uczniów w czterech klasach.

Szkołę rozbudowano w 1912 r. lub w 1914 r.

W 1925 r. uczęszczało do niej 191 uczniów; wszyscy wyznania katolickiego. Nauka odbywała się w czterech salach lekcyjnych. Nauczycieli było pięciu. Wieś Bierdzany zamieszkiwało  wtedy 887 mieszkańców. Większość nauczycieli mieszkała w budynku, w którym mieści się obecne przedszkole.

W czasie II wojny światowej szkoła w Bierdzanach została spalona, zniszczeniu uległ dach i mieszkania nauczycielskie na piętrze. Pozostały tylko ściany budynku. Jeszcze w 1945 r. zajęcia zaczęły odbywać się w budynku obok kościoła, obecnie dom ten jest własnością państwa Kowalczyk.

Gdy kierownikiem szkoły został pan Kościelniak, mieszkańcy wsi odbudowali spalony budynek w czynie społecznym. Naprawiono wtedy szkody, jakie powstały w wyniku pożaru. Nie zmieniono bryły budynku, ale szkoła stała się parterowa. Odbudowaną Szkołę Podstawową w Bierdzanach oddano do użytku w 1950 r. Jej kierownikiem został Zdzisław Tunia. W 1952 r. zastąpił go Józef Szajca. A w roku szkolnym 1952/1953 pracę rozpoczął nowy kierownik szkoły – Jan Janicki.

W 1961 r. przy szkole podstawowej została założona drużyna harcerska. Druhowie uchwalili, że jej patronem zostanie Adam Mickiewicz, a chusty będą miały kolor zielony. Drużyna harcerska nosiła nr 53 i przyjęła nazwę „Przyjaciele Przyrody”.

W roku szkolnym 1986/1987 dyrektorem szkoły została pani Barbara Ruczyńska. Wieloletni dyrektor tej placówki Jan Janicki przeszedł na zasłużoną emeryturę. Dwa lata później długoletnia nauczycielka szkoły, pani Maria Bodnaruś została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w swojej pracy.

Szkoła Podstawowa w Bierdzanach nie posiadała sali gimnastycznej. Została ona wybudowana przez mieszkańców Bierdzan. Do jej powstania przyczynili się wszyscy mieszkańcy i nauczyciele, którzy zdobywali sponsorów i wykonywali liczne prace społeczne. W 2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali.

Skip to content