Terminy spotkań z rodzicami

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2022 / 2023 

 

Termin spotkania Problematyka

15.09.2022 (czwartek)

godz.16.00

Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania, 

e-dziennik, egzaminem ósmoklasisty

23.11.2022 (środa)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe

31.01.2023 (wtorek)

godz.15.00 – 17.00

Wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

17.04.2023 (poniedziałek)

godz.15.00 – 17.00

Konsultacje indywidualne, egzamin ósmoklasisty,
bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe


Skip to content