Klasyfikacja

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa
KLASYFIKACJA

 INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYCH
OCENACH

KLASYFIKACJA

TERMIN SKŁADANIA
PODAŃ O EGZAMIN

TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW

ŚRÓDROCZNA

05.01 – 11.01.2024 r.

klasyfikacyjny:  –

sprawdzający:  –

poprawkowy:  –

 

 

KOŃCOWOROCZNA

do 17.05.2024 r.

5.06 – 13. 06

2024 r.

klasyfikacyjny:

do 19.06.2024 r.

sprawdzający:

do 25.06.2024 r.

poprawkowy:

do 20.06.2024 r.

20.06.2024 r.

 

do 02.07.2024 r.

 

w ostatnim tygodniu wakacji

Skip to content