Szkolny zestaw programów nauczania

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2021/2022

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 – Jadwiga Hanisz – kl.II i III.
 2. Program nauczania do informatyki. – Anna Kulesza – kl.II i III.
 3. Program nauczania języka angielskiego klasy I – III szkoły podstawowej – Mariola Bogucka – kl. II.
 4. „Hello Explorer”. Program nauczania języka angielskiego klasy I – III – Dorota Sikora- Banasik – kl. III.
 5. „Ab in die Kinderwelt”. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I – III szkoły podstawowej – Iwona Breguła- Hanysek, Katarzyna Król, Małgorzata Paszkowiak, Justyna Stysiek – kl. II i III
 6. Program dla klas I-IV  „Pan Jezus przychodzi do mnie” – dr Maria Ludwig, Anna Świtała – kl. II i III.
 7.  „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz – kl. V, VII – VIII.
 8. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej – Melanie Ellis, Anna Rak – kl. V, VII – VIII.
 9. „Chill mit Deutsch!” Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej – Iwona Breguła   –  Hanysek,  Małgorzata  Paszkowiak  i  Barbara Chyłka – kl. V.
 10. „Autorski program nauczania do zajęć lekcyjnych własnej historii i kultury w klasach V – VI szkół podstawowych” – Agata Makiola – kl. V.
 11. Program nauczania języka obcego w klasach I–III i IV–VIII szkoły podstawowej – Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik – kl. VII-VIII.
 12. Program nauczania ogólnego historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” – T. Maćkowski – kl.  VII.
 13. Program nauczania historii w szkole podstawowej „Podróże w czasie” – R. Tocha – kl.  V. VIII.
 14.  „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej  – Barbara Furman – kl. VIII.
 15. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej – M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech – kl. V, VII – VIII.
 16. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” – Ewa Maria Tuz,Barbara Dziedzic – kl. V, VII – VIII.
 17. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” – Anna Zdziennicka – kl. V, VII – VIII.
 18. Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Świat chemii” – Anna Warchoł- kl. VII i VIII.
 19. „Świat fizyki” Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej – Barbara Sagnowska – kl. VII i VIII.
 20. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej. „Do dzieła!”  – Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak -kl. V i VII.
 21. Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” – Monika Gromek, Grażyna Kilbach – kl. V i VII.
 22. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Jarosław Słoma – kl. VIII.
 23. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” – M. Kęska – kl. V, VII – VIII.
 24. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”  – Lech Łabecki, Marta Łabecka – kl. V.
 25. „Wartości i aktualizacje”. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej – AAlicja Romanowska – kl. V – VIII.
 26. Program dla klas V-VIII  „Bóg zbawia mnie dziś” – ks. Artur Juzwa,ks. Michał Krupa – kl. V, VII i VIII.
 27. Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości” – Teresa Król – kl. V, VII – VIII.
 28. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Program doradztwa zawodowego – Mariola Podbrożny – kl. VII i VIII.

 

 

D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A

 

Działając na podstawie Art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2021 r.

dopuszczam

przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im  numery w szkolnym zestawie programów nauczania.

 

31.08.2021 r.              Ewa Gancarz

data i podpis Dyrektora

 

 

Skip to content