Biblioteka

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

„Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam
uczucia jakbym spotkał nowego przyjaciela”

J.W.Goethe

 

Biblioteka zaprasza czytelników:

 

 Wtorek – 1335 – 1535

Środa – 950 – 1050

Czwartek – 1045 – 1145

 

 

Regulamin biblioteki

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 6. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

II. Regulamin wypożyczalni:

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 5. W przypadkach zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taka samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III. Regulamin kącika czytelniczego:

 1. W kąciku można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza wyznaczone miejsce.
 3. Czytelnik z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem kącika czytelniczego należy zwrócić czytane pozycje bibliotekarzowi.
 5. Kącik czytelniczy jest nieczynny w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych przez bibliotekarza.

IV.  W czasie pandemii nauczyciel bibliotekarz:

 1. Pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 2. Książki i inne materiały wydaje bezpośrednio osobie zamawiającej.
 3. Odkłada zwrócone przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkłada je na właściwą półkę.
 4. Pilnuje, aby uczniowie samodzielnie nie korzystali z książek oraz innych materiałów, które odbywają 48-godzinną kwarantannę. Zakaz ten dotyczy również pracowników szkoły
Skip to content