Zajęcia pozalekcyjne

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa
  1. Rozrywki umysłowe
  2. Kółko matematyczne
  3. Kółko języka angielskiego
  4. Kółko języka niemieckiego
  5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  6. Terapia pedagogiczna
  7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  8. Zajęcia logopedyczne
  9. Rewalidacja
  10. Zajęcia socjoterapeutyczne
Skip to content