Zajęcia pozalekcyjne

 1. Rozrywki umysłowe
 2. Kółko polonistyczne
 3. Kółko języka angielskiego
 4. Kółko matematyczne
 5. Kółko historyczno-geograficzne
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 7. Terapia pedagogiczna
 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 9. Zajęcia logopedyczne
 10. Rewalidacja
 11. Zajęcia socjoterapeutyczne
Skip to content