Ramowy rozkład dnia – grupa starsza

Menu

logo_turawa
Gmina Turawa

8.00 – 8.45 Zabawy stolikowe, tematyczne, w kącikach zainteresowań, tworzenie sytuacji udoskonalających pamięć, zdolność kojarzenia, doskonalenie sposobu rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami.

8.45 – 9.00 Poranne ćwiczenia ruchowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków

9.30 – 9.40 Zabiegi higieniczne w łazience.

9.40 – 10.40 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wyboru programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.40 – 11.00 Zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

11.00 – 11.50 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze związane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w cyklu czterech pór roku. Zabawy, gry sportowe na placu zabaw.

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, samodzielne, rzetelne wykonanie zadań dyżurnych. Pogadanki o zdrowym żywieniu.

12.00 – 12.30 Obiad, opanowanie czynności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole, prawidłowe posługiwanie sztućcami.

12.30 – 13.00 Zabiegi higieniczne, mycie zębów. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej. Praca wyrównawcza.

13.00 – 15.00 Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela. Zabawy teatralne, gry planszowe, konstrukcyjne. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym.

Skip to content