Konkurs kroszonkarski

Menu

Więcej aktualności

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych Gminy Turawa w roku 2023 (rok szkolny 2022/2023) Szanowni Państwo, Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok

Rozstrzygnięcie konkursu „Wiosenna łąka”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs dla dzieci przedszkolnych „Wiosenna łąka” został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 7 prac. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny i spełniły

Dzień Mamy i Taty

W dniu 30 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Uczniowie klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne przygotowały dla swoich kochanych rodziców wiersze,

Wizyta policji w przedszkolu

16 maja nasze przedszkole odwiedziły panie policjantki, które  przybliżyły dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomniały numery alarmowe. Jednak największym  zainteresowaniem cieszyła

R E G U L A M I N
XVI konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Turawa, Sołectwo Ligota Turawska, OSP Ligota Turawska oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej
TERMIN: 30.03.2023
MIEJSCE: OSP w Ligocie Turawskiej, Kadłubska 1a, 46-046 Ligota Turawska
CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu gminy Turawa.
2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko, kategorię wiekową oraz technikę. Uczniowie dodatkowo podają szkołę.
3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 3 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.
4. Prace oceniane będą według kategorii wiekowej w następujący sposób:
I. Klasa I – IV                                                  technika dowolna lub rytownicza
II. Klasa V-VIII                                               technika rytownicza
III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
oraz dorośli                                                     technika rytownicza
5. W konkursie zabrania się używania jajek styropianowych, a preferowaną techniką zdobniczą jest technika rytownicza.
6. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.
7. Kryteria oceny prac:
– zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
– precyzja i dokładność wykonania
– walory artystyczne
8. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.
9. Warunkiem udziału niepełnoletniego ucznia w konkursie jest posiadanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego do udziału w konkursie.
10. Grupy szkolne na konkurs przyjeżdżają z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas konkursu oraz posiada pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć wykonanych prac, wizerunku wykonawcy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promujących konkurs
12. Nagrody:
a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
13. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

U W A G A !!!

Do dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 13.00 należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:
– telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wew. 108
– elektronicznie na adres: promocja@turawa.pl
Podając takie informacje jak: imię, nazwisko oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają szkołę, do której uczęszczają.

Skip to content