Konkurs kroszonkarski

Menu

Więcej aktualności

Dzień Głośnego Czytania

CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM Dzień Głośnego Czytania   29 września  (piątek) przypadał Dzień Głośnego Czytania. W czasie jednej z przerw uczniowie wysłuchali „Rzepkę” Juliana Tuwima

Wybory RSU

22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Spośród czterech kandydatek uczniowie wybrali przewodniczącą RSU, którą została Daria Mocigemba. Na zastępczynie

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Tuż po pierwszym dzwonku Pani Dyrektor Ewa Gancarz serdecznie przywitała uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wycieczka do Krakowa

Dwunastego czerwca  uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w wycieczce  do Krakowa. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy  od Wzgórza Wawelskiego. Obejrzeliśmy Katedrę , krypty z grobami władców i wielkich 

R E G U L A M I N
XVI konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Turawa, Sołectwo Ligota Turawska, OSP Ligota Turawska oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej
TERMIN: 30.03.2023
MIEJSCE: OSP w Ligocie Turawskiej, Kadłubska 1a, 46-046 Ligota Turawska
CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu gminy Turawa.
2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko, kategorię wiekową oraz technikę. Uczniowie dodatkowo podają szkołę.
3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 3 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.
4. Prace oceniane będą według kategorii wiekowej w następujący sposób:
I. Klasa I – IV                                                  technika dowolna lub rytownicza
II. Klasa V-VIII                                               technika rytownicza
III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
oraz dorośli                                                     technika rytownicza
5. W konkursie zabrania się używania jajek styropianowych, a preferowaną techniką zdobniczą jest technika rytownicza.
6. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.
7. Kryteria oceny prac:
– zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
– precyzja i dokładność wykonania
– walory artystyczne
8. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.
9. Warunkiem udziału niepełnoletniego ucznia w konkursie jest posiadanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego do udziału w konkursie.
10. Grupy szkolne na konkurs przyjeżdżają z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas konkursu oraz posiada pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć wykonanych prac, wizerunku wykonawcy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promujących konkurs
12. Nagrody:
a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
13. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

U W A G A !!!

Do dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 13.00 należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:
– telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wew. 108
– elektronicznie na adres: promocja@turawa.pl
Podając takie informacje jak: imię, nazwisko oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają szkołę, do której uczęszczają.

Skip to content