Konkurs kroszonkarski

Menu

Więcej aktualności

Wycieczka do „Alpamionni” w Szemrowicach

Dnia 11.06.2024r. odbył się wyjazd do Alpakarni w Szemrowicach. Pracownicy przyjęli nas bardzo serdecznie i omówili zasady bezpieczeństwa. Dzieci miały okazję poznać, pogłaskać i nakarmić

Dzień Dziecka

29. maja obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dziecka.Od rana panowała radosna atmosfera, a na przedszkolaków czekało wiele atrakcji. Korzystając z pięknej pogody już po śniadaniu

VIII Olimpiada Przedszkolaka

27. maja odbyła się VIII Olimpiada Przedszkolaka organizowana przez Gminę Turawa. Była to wspaniała okazja do zabawy, wzajemnej rywalizacji, integracji z innymi przedszkolami w naszej

Dzień Matki

24. maja obchodziliśmy razem z szkołą Dzień Mamy. Przedszkolaki zaprezentowały wzruszające piosenki i wiersze, a na koniec wręczyły swoim kochanym mamom samodzielnie wykonane upominki.  

R E G U L A M I N
XVI konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Turawa, Sołectwo Ligota Turawska, OSP Ligota Turawska oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej
TERMIN: 30.03.2023
MIEJSCE: OSP w Ligocie Turawskiej, Kadłubska 1a, 46-046 Ligota Turawska
CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu gminy Turawa.
2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko, kategorię wiekową oraz technikę. Uczniowie dodatkowo podają szkołę.
3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 3 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.
4. Prace oceniane będą według kategorii wiekowej w następujący sposób:
I. Klasa I – IV                                                  technika dowolna lub rytownicza
II. Klasa V-VIII                                               technika rytownicza
III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
oraz dorośli                                                     technika rytownicza
5. W konkursie zabrania się używania jajek styropianowych, a preferowaną techniką zdobniczą jest technika rytownicza.
6. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.
7. Kryteria oceny prac:
– zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
– precyzja i dokładność wykonania
– walory artystyczne
8. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.
9. Warunkiem udziału niepełnoletniego ucznia w konkursie jest posiadanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego do udziału w konkursie.
10. Grupy szkolne na konkurs przyjeżdżają z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas konkursu oraz posiada pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć wykonanych prac, wizerunku wykonawcy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promujących konkurs
12. Nagrody:
a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
13. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

U W A G A !!!

Do dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 13.00 należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:
– telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wew. 108
– elektronicznie na adres: promocja@turawa.pl
Podając takie informacje jak: imię, nazwisko oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają szkołę, do której uczęszczają.

Skip to content